Bài 4 trang 94 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự trên đường tròn (O) sao cho

Quảng cáo

Đề bài

Cho bốn điểm A, B, C, D theo thứ tự trên đường tròn (O) sao cho sđ \(cung\,AB = {40^o}\), sđ \(cung\,CD = {120^o}\). Gọi I là giao điểm của AC và BD, M là giao điểm của DA và CB kéo dài. Tính \(\widehat {CID}\) và \(\widehat {AMB}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức tính góc có đỉnh ở bên trong và bên ngoài đường tròn.

Lời giải chi tiết

 

Vì \(\widehat {CID}\) là góc có đỉnh bên trong đường tròn \( \Rightarrow \widehat {CID} = \dfrac{{sdcung\,AB + sd\,cung\,CD}}{2}\)\(\, = \dfrac{{{{40}^0} + {{120}^0}}}{2} = {80^0}\).

 Vì \(\widehat {AMB}\) là góc có đỉnh bên trong đường tròn \( \Rightarrow \widehat {AMB} = \dfrac{{sd\,cung\,CD - sdcung\,AB}}{2} \)\(\,= \dfrac{{{{120}^0} - {{40}^0}}}{2} = {40^0}\).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải