Bài 4 trang 9 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài tập Hãy tính thành phần phần trăm các nguyên tố có trong hợp chất rượu etylic

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tính thành phần phần trăm các nguyên tố có trong hợp chất rượu etylic \({C_2}{H_5}OH\).

Lời giải chi tiết

Phần trăm khối lượng các nguyên tố trong \({C_2}{H_5}OH.({C_2}{H_6}O)\)  là:

\(\begin{array}{l}\% {m_C} = \dfrac{{12.2}}{{12,2 + 6 + 16}}.100 = \dfrac{{12.2}}{{46}}.100 = 52,17\% \\\% {m_H} = \dfrac{6}{{46}}.100 = 13,04\% \\\% {m_O} = 100 - 52,17 - 13,04 = 34,79\% .\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close