Bài 4 trang 9 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài tập Hãy tính thành phần phần trăm các nguyên tố có trong hợp chất rượu etylic

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Hãy tính thành phần phần trăm các nguyên tố có trong hợp chất rượu etylic \({C_2}{H_5}OH\).

Lời giải chi tiết

Phần trăm khối lượng các nguyên tố trong \({C_2}{H_5}OH.({C_2}{H_6}O)\)  là:

\(\begin{array}{l}\% {m_C} = \dfrac{{12.2}}{{12,2 + 6 + 16}}.100 = \dfrac{{12.2}}{{46}}.100 = 52,17\% \\\% {m_H} = \dfrac{6}{{46}}.100 = 13,04\% \\\% {m_O} = 100 - 52,17 - 13,04 = 34,79\% .\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải