Bài 2 trang 9 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Chọn câu đúng trong các câu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất hữu cơ và những chuyển đổi của chúng.

B. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon và những chuyển đổi của chúng.

C. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong cơ thể sống và những chuyển đổi của chúng.

D. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất có trong thực vật và những chuyển đổi của chúng.

Lời giải chi tiết

Hóa học hữu cơ là ngành hóa học chuyên nghiên các hợp chất hữu cơ và những chuyển của chúng.

Đáp án A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close