Bài 3 trang 9 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài tập Phân loại các hợp chất hữu cơ sau:

Quảng cáo

Đề bài

Phân loại các hợp chất hữu cơ sau:

\(C{H_4},{C_2}{H_2},{C_2}{H_4}B{r_2},C{H_3}CHO,\)\(\,{C_6}{H_6},C{H_3}Cl,{C_2}{H_5}OH.\)

Lời giải chi tiết

Hidrocacbon gồm: \({C_2}{H_4}B{r_2},C{H_3}CHO,C{H_3}Cl,\)\(\,{C_2}{H_5}OH.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close