Bài 4 trang 89 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 4 trang 89 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Nhôm là kim loại nào trong 4 kim loại A, B, C, D?

 

Lời giải chi tiết

Al tác dụng với \(Cl_2; NaOH, HCl, H_2SO_4\) loãng, \(HNO_3\) loãng, \(H_2SO_4\) đặc nóng, và \(HNO_3\) đặc nóng

Al không tác dụng với \(H_2SO_4\) đặc, nguội và \(HNO_3\) đặc, nguội

Đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close