Bài 3 trang 89 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Giải bài 3 trang 89 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 1

Quảng cáo

Đề bài

Có thể sử dụng xô, nồi, chậu nhôm để đựng nước vôi không? Có thể dùng nồi nhôm để muối dưa, muối cà được không? Giải thích.

Lời giải chi tiết

Nước vôi chính là dung dịch \(Ca(OH)_2\)

Al tác dụng với dung dịch \(Ca(OH)_2\) tương tự như Al tác dụng với dung dịch NaOH.

Do đóm không được sử dụng xô, nồi, chậu nhôm để đựng nước vôi.

Phương trình hóa học

\(2Al\,\, + \,\,Ca{(OH)_2}\,\, + \,\,2{H_2}O\,\,\, \to \,\,\,Ca{(AlO)_2}\,\, + \,\,3{H_2} \uparrow \)

Trong nước muối dưa, muối cà có axit. Do đó, không được sử dụng nồi nhôm để muối dưa, muối cà vì axit trong nước muối dưa, muối cà sẽ hòa tan nhôm.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close