Bài 4 trang 75 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Từ 2 tấn mía chứa 13% saccarozơ có thể thu được bao nhiêu kg saccarozơ? Biết hiệu suất thu hồi đường đạt 80%.

Quảng cáo

Đề bài

Từ 2 tấn mía chứa 13% saccarozơ có thể thu được bao nhiêu kg saccarozơ? Biết hiệu suất thu hồi đường đạt 80%.

Lời giải chi tiết

\({m_{Saccarozo}} = 2.\dfrac{{13}}{{100}}.\dfrac{{80}}{{100}} = 0,208\,tấn\)\(\,  = 208\,kg\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 51. Saccarozơ
Gửi bài