Bài 1 trang 75 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Hãy chọn cách pha nước chanh đá đúng nhất và giải thích tại sao.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy chọn cách pha nước chanh đá đúng nhất và giải thích tại sao.

A. Lấy nước mát vào li, cho đường vào khuấy đều, vắt chanh và thêm đá

B. Vắt chanh vào li nước, cho đá và cho đường vào khuấy đều.

C. Cho đá vào li nước, vắt chanh và cho đường vào khuấy đều.

D. Lấy nước nguội hoặc hơi ấm vào li, cho đường vào khuấy đều, vắt chanh và thêm đá.

Lời giải chi tiết

Cách pha nước chanh đá: Lấy nước nguội hoặc  hơi ấm vào li, cho đường vào khuấy đều, vắt chanh và thêm đá vì đường dễ tan trong nước, đặc biệt tan nhiều trong nước nóng.

Chọn D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 51. Saccarozơ
Gửi bài