Bài 2 trang 75 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Hãy giải thích tại sao khi để đoạn mía lâu trong không khí, đầu đoạn mía thường có mùi rượu. Viết phương trình hoá học của các phản ứng có thể xảy ra.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy giải thích tại sao khi để đoạn mía lâu trong không khí, đầu đoạn mía thường có mùi rượu. Viết phương trình hoá học của các phản ứng có thể xảy ra.

Lời giải chi tiết

Khi để đoạn mía lâu trong không khí, đầu đoạn mía có mùi rượu vì saccarozo trong mía đã bị thủy phân và lên men rượu:

\(\begin{array}{l}{C_{12}}{H_{22}}{O_{11}} + {H_2}O \to {C_6}{H_{12}}{O_6} + {C_6}{H_{12}}{O_6}(enzim)\\Saccarozo\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;glucozo\,\,\,\,\,\,\,\;\;\;\;fructozo\\{C_6}{H_{12}}{O_6} \to 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}(enzim)\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 51. Saccarozơ
Gửi bài