Bài 4 trang 7 Hình học 12 Nâng cao

Hãy phân chia một khối hộp thành năm khối tứ diện.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy phân chia một khối hộp thành năm khối tứ diện.

Lời giải chi tiết

Có thể phân chia khối hộp \(ABCD.A’B’C’D’\) thành năm khối tứ diện \(ABDA’ ; CBDC’ ; B’A’C’B ; D’A’C’D ; BDA’C’.\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close