Bài 4 trang 69 SGK Toán 9 tập 2

Xem hình 7. Tính số đo góc ở tâm AOB và số đo cung lớn AB

Quảng cáo

Đề bài

 Xem hình 7. Tính số đo góc ở tâm \(AOB\) và số đo cung lớn \(AB\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.

Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa \({360^o}\) và số đo của cung nhỏ (có chung hai mút với cung lớn)

Số đo của nửa đường tròn bằng \({180^o}\)

Lời giải chi tiết

Ta có \(OA = AT\) (gt) và \(\widehat {OAT} = 90^0\) nên  \(∆AOT\) là tam giác vuông cân tại \(A\), vậy \(\widehat{AOB}=45^0\). 

\(\Rightarrow\) Số đo cung nhỏ \(\overparen{AB} =\widehat{AOB}= 45^0\). Do đó số đo cung lớn \(\overparen{AB}\) là: \(360^0-45^0=315^0\) 

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close