Bài 4 trang 46 SGK Đại số và Giải tích 11

Có ba kiểu mặt đồng hồ đeo tay

Quảng cáo

Đề bài

Có ba kiểu mặt đồng hồ đeo tay (vuông, tròn, elip) và bốn kiểu dây (kim loại, da, vải và nhựa). Hỏi có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây ?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Tìm số cách chọn mặt đồng hồ.

+) Tìm số cách chọn dây.

+) Sử dụng quy tắc nhân.

Lời giải chi tiết

Có 3 cách chọn mặt đồng hồ.

Có 4 bốn cách chọn dây.

Vậy theo quy tắc nhân có \(3 . 4 = 12\) cách để chọn một chiếc đồng hồ gồm một mặt và một dây.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close