Bài 4 trang 140 SGK Đại số 10

Giải bài 4 trang 140 SGK Đại số 10. Mộ đường tròn có bán kính 20 cm. Tìm độ dài của các cung trên đường tròn đó có số đo:

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Một đường tròn có bán kính \(20 cm\). Tìm độ dài của các cung trên đường tròn đó có số đo:

LG a

\( \frac{\pi }{15}\);

Phương pháp giải:

Công thức độ dài cung tròn góc \(\alpha \, (rad): \, \, l=R \alpha \) với \(R\) là bán kính của đường tròn.

Hoặc \(\;l = \frac{{R\pi \alpha }}{{{{180}^0}}}\) với \(\alpha \) có đơn vị là độ.

Giải chi tiết:

\(l = 20.\frac{\pi }{{15}} \approx 4,19\;cm.\)

LG b

\(1,5\);

Phương pháp giải:

Công thức độ dài cung tròn góc \(\alpha \, (rad): \, \, l=R \alpha \) với \(R\) là bán kính của đường tròn.

Hoặc \(\;l = \frac{{R\pi \alpha }}{{{{180}^0}}}\) với \(\alpha \) có đơn vị là độ.

Giải chi tiết:

\(l = 20.1,5 = 30\;cm.\)

LG c

\(37^0\)

Phương pháp giải:

Công thức độ dài cung tròn góc \(\alpha \, (rad): \, \, l=R \alpha \) với \(R\) là bán kính của đường tròn.

Hoặc \(\;l = \frac{{R\pi \alpha }}{{{{180}^0}}}\) với \(\alpha \) có đơn vị là độ.

Giải chi tiết:

\(l = \frac{{20.\pi {{.37}^0}}}{{{{180}^0}}} \simeq 12,92\;cm\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 1. Cung và góc lượng giác
Gửi bài tập - Có ngay lời giải