Bài 4 trang 10 SGK Vật lí 11

Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì ?

Quảng cáo

Đề bài

Hằng số điện môi của một chất cho ta biết điều gì ?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Hằng số điện môi là một đặc trưng quan trọng cho tính chất điện của một chất cách điện.

Hằng số điện môi của một chất cho biết khi đặt các điện tích trong môi trường điện môi đó thì lực tương tác Cu-lông giữa chúng sẽ giảm đi bao nhiêu lần so với khi đặt chúng trong chân không.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài