Bài 3 trang 63 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Nêu một số cách để giặt sạch quần áo bị dính dầu ăn. Giải thích các cách làm đó.

Quảng cáo

Đề bài

Nêu một số cách để giặt sạch quần áo bị dính dầu ăn. Giải thích các cách làm đó.

Lời giải chi tiết

Một số cách để giặt sạch quần áo bị dính dầu ăn:

- dùng xà phòng để giặt sạch quần áo bị dính dầu ăn vì dầu ăn tan trong xà phòng và bị cuốn trôi theo nước.

- dùng bột giặt để giặt sạch quần áo bị dính dầu ăn vì dầu ăn tan trong bột giặt và bị cuốn trôi theo nước.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close