Bài 2 trang 63 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Câu nào sau đây đúng?

Quảng cáo

Đề bài

Câu nào sau đây đúng?

A. Chất béo tan được trong nước, xăng, dầu hoả.

B. Phản ứng thuỷ phân chất béo là phản ứng xà phòng hoá

C. Hỗn hợp muối natri của các chất béo là thành phần chính của xà phòng.

D. Chất béo là este của glixerol.

Lời giải chi tiết

Đáp án D

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close