Bài 1 trang 63 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Cho các phát biểu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Cho các phát biểu sau:

(I) Dầu ăn và mỡ động vật là chất béo.

(2) Mỡ động vật là este.

(3) Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este của glixerol và các axit béo.

(4) Chất béo là một thành phần cơ bản trong thức ăn của nguời và động vật.

(5) Chất béo cung cấp năng lượng ít hơn chất đạm và bột.

(6) Chất béo bị thuỷ phân trong môi trường kiềm.

Những phát biểu đúng là:

A.(1),(3),(4).    B.(1),(2),(6).   

C.(2),(3),(5).    D.(2),(3),(6).

Lời giải chi tiết

Đáp án A

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close