Bài 3 trang 54 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Giải bài tập Phân số

Quảng cáo

Đề bài

Phân số \({6 \over {35}}\) có thể viết dưới dạng thương của hai phân số có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số.

Chẳng hạn : \({6 \over {35}} = {2 \over 5}.{3 \over 7} = {2 \over 5}:{7 \over 3}\)

Em hãy tìm ít nhất một cách viết khác.

Lời giải chi tiết

Ta có: \({6 \over {35}} = {{2.3} \over {5.7}} = {{1.6} \over {5.7}}\)

Do đó còn có các cách viết sau: \(\eqalign{  & {6 \over {35}} = {2 \over 7}.{3 \over 5} = {2 \over 7}:{5 \over 3};{6 \over {35}} = {1 \over 5}.{6 \over 7} = {1 \over 5}:{7 \over 6}  \cr  & {6 \over {35}} = {1 \over 7}.{6 \over 5} = {1 \over 7}:{5 \over 6} \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close