Bài 3 trang 37 SGK Vật lí 10

Trình bày công thức công vận tốc trong trường hợp các chuyển động cùng phương, cùng chiều (cùng phương và ngược chiều).

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày công thức cộng vận tốc trong trường hợp các chuyển động cùng phương, cùng chiều (cùng phương và ngược chiều).

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Công thức cộng vận tốc:

\(\overrightarrow {{v_{1,3}}}  = \overrightarrow {{v_{1,2}}}  + \overrightarrow {{v_{2,3}}} \)

Trong đó:

\(\overrightarrow {{v_{13}}} \): vận tốc tuyệt đối

\(\overrightarrow {{v_{12}}} \): vận tốc tương đối

\(\overrightarrow {{v_{23}}} \): vận tốc kéo theo

+ Trong trường hợp các chuyển động cùng phương, cùng chiều: (\(\overrightarrow {{v_{12}}}  \uparrow  \uparrow \overrightarrow {{v_{23}}} \)) khi đó \(v_{13}=v_{12}+v_{23}\)

+ Trong trường hợp các chuyển động cùng phương và ngược chiều (\(\overrightarrow {{v_{12}}}  \uparrow  \downarrow \overrightarrow {{v_{23}}} \)) khi đó \(v_{13}=|v_{12}-v_{23}|\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài