Bài 3 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Lấy ba điểm P, Q, R thuộc đường thẳng m và điểm A không thuộc đường thẳng m. Nối A với P, Q và R.

Quảng cáo

Đề bài

Lấy ba điểm P, Q, R thuộc đường thẳng m và điểm A không thuộc đường thẳng m. Nối A với P, Q và R.

a) Hãy gọi tên đường thẳng m theo những cách khác nhau.

b) Có bao nhiêu đường thẳng phân biệt ? Viết tên các đường thẳng đó.

c) A là giao điểm của các cặp đường thẳng nào ?

Lời giải chi tiết

 

a) Có thể gọi đường thẳng m theo những cách khác là đường thẳng PQ, đường thẳng PR, đường thẳng QR

b) Có 4 đường thẳng phân biệt là: PR, PA, QA, RA

c) A là giao điểm của các cặp đường thẳng PA và QA, đường thẳng QA và RA, đường thẳng PA và RA.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close