Bài 8 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Trên đường thẳng xy cho điểm O, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy.

Quảng cáo

Đề bài

Trên đường thẳng xy cho điểm O, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy.

a) Nêu tên hai tia đối nhau gốc O.

b) Nêu tên hai tia đối nhau gốc A.

Lời giải chi tiết

 

a) Hai tia đối nhau gốc O là: Ox và Oy

b) Hai tia đối nhau gốc A là: Ax và Ay

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close