Bài 6 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Vẽ hai đường thẳng m, n và hai điểm A, B sao cho : điểm A thuộc cả hai đường thẳng m và n, điểm B thuộc đường thẳng n nhưng không thuộc đường thẳng m. Sử dụng kí hiệu để biểu diễn quan hệ đó.

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ hai đường thẳng m, n và hai điểm A, B sao cho : điểm A thuộc cả hai đường thẳng m và n, điểm B thuộc đường thẳng n nhưng không thuộc đường thẳng m. Sử dụng kí hiệu để biểu diễn quan hệ đó.

Lời giải chi tiết

 

\(\eqalign{  & A \in m,A \in n  \cr  & B \in n,B \notin m \cr} \)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close