Bài 7 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy vẽ hình theo phát biểu sau :

Quảng cáo

Đề bài

Hãy vẽ hình theo phát biểu sau :

a) Hai đường thẳng m và n cắt nhau tại điểm A.

b) Đường thẳng p cắt đường thẳng m tại B ; đường thẳng q cắt đường thẳng n tại C.

c) Đường thẳng MA cắt đường thẳng BC tại O.

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close