Bài 3 trang 13 SGK Đại số 10

Tìm tất cả các tập con của tập hợp sau

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm tất cả các tập con của tập hợp sau

\(A = \left\{a, b\right\}\);

Phương pháp giải:

Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều là phần tử của tập hợp B thì ta nói A là một tập hợp con của B và viết là: \(A \subset B\) (đọc là A chứa trong B).

Chú ý:

a) \(A \subset A\) với mọi tập hợp A.

b) \(\emptyset  \subset A\) với mọi tập hợp A.

Lời giải chi tiết:

Các tập con của \(A\) là: \(\left\{a\right\}\), \(\left\{b\right\}\), \(\emptyset\), \(A\).

\(B = \left\{0, 1, 2\right\}\).

Lời giải chi tiết:

\(\left\{0\right\}\), \(\left\{1\right\}\), \(\left\{2\right\}\), \(\left\{0,1\right\}\), \(\left\{0,2\right\}\), \(\left\{1,2\right\}\), \(\emptyset\), \(B\).

Chú ý:

Cách để kiểm tra xem viết đủ số lượng tập con chưa: Một tập hợp có n phần tử thì có 2n tập con.

Ví dụ:

Câu a: tập A có 2 phần tử thì có 22 = 4 tập con.

Câu b: tập B có 3 phần tử thì có 23 = 8 tập con.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

close