Bài 3 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một cái thang dài 4,8 m dựa vào tường làm thành một góc

Quảng cáo

Đề bài

 

Một cái thang dài 4,8 m dựa vào tường làm thành một góc \({58^o}\) so với mặt đất. Tính chiều cao của thang so với mặt đất ( làm tròn đến mét ).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để tính.

Lời giải chi tiết

Chiều cao của thang so với mặt đất khoảng \(4,8.\sin {58^o} \approx 4\) (m).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close