Bài 4 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Đài quan sát ở Toronto, Ontario (Canada) cao 533 m. Ở một thời điểm vào ban ngày, Mặt Trời

Quảng cáo

Đề bài

Đài quan sát ở Toronto, Ontario (Canada) cao 533 m. Ở một thời điểm vào ban ngày, Mặt Trời chiếu tạo thành bóng dài 1100 m. Hỏi lúc đó góc tạo bởi tia sáng mặt trời và mặt đất là bao nhiêu (làm tròn đến độ ) ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng hệ thức lượng giác trong tam giác vuông để tính.

Lời giải chi tiết

Gọi góc tạo bởi tia sáng mặt trời và mặt đất là x

\( \Rightarrow \tan x = \dfrac{{533}}{{1100}} \Rightarrow x \approx {26^o}\)

Vậy lúc đó góc tạo bởi tia sáng mặt trời và mặt đất là khoảng \({26^o}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close