Bài 5 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một máy bay đang ở độ cao 10 km. Khi máy bay hạ cánh xuống mặt đất, đường bay tạo một góc nghiêng lên so với mặt đất.

Quảng cáo

Đề bài

Một máy bay đang ở độ cao 10 km. Khi máy bay hạ cánh xuống mặt đất, đường bay tạo một góc nghiêng lên so với mặt đất.

a) Nếu phi công muốn tạo góc nghiêng \({3^o}\) thì cách sân bay bao nhiêu ki-lô-mét phải cho máy bay bắt đầu hạ cánh (làm tròn đến chữ số hàng thập phân thứ ba) ?

b) Nếu cách sân bay 300 km, máy bay bắt đầu hạ cánh thì góc nghiêng là bao nhiêu (làm tròn đến độ) ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng hệ thức lượng giác và các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để tính.

Lời giải chi tiết

a) Nếu phi công muốn tạo góc nghiêng \({3^o}\) thì cách sân bay \(10.\cot {3^o} \approx 190,811\) km phải cho máy bay bắt đầu hạ cánh

b) Nếu cách sân bay 300 km, máy bay bắt đầu hạ cánh thì gọi góc nghiêng là x

\( \Rightarrow \tan x = \dfrac{{10}}{{300}} = \dfrac{1}{{30}} \Rightarrow x \approx {2^o}\)

Vậy nếu cách sân bay 300 km, máy bay bắt đầu hạ cánh thì góc nghiêng là khoảng \({2^o}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close