Bài 10 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một học sinh thả diều ngoài đồng, cho biết đoạn dây đã thả dài 100 m và có góc nâng

Quảng cáo

Đề bài

 

Một học sinh thả diều ngoài đồng, cho biết đoạn dây đã thả dài 100 m và có góc nâng \({52^o}\). Tính chiều cao của diều so với mặt đất (làm tròn đến mét).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để tính.

Lời giải chi tiết

Chiều cao của diều so với mặt đất là \(x = 100.\sin {52^o} \approx 79\) mét.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close