Quảng cáo
 • Câu hỏi mục I trang 73, 74

  Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng Cho đường thẳng có phương trình tham số

  Xem chi tiết
 • Câu hỏi mục II trang 75, 76

  Cho đường thẳng có phương trình tổng quát ax + bx + c = 0 (a hoặc b khác 0). Nêu nhận xét về vị trí tương đối của đường thẳng với các trục toạ độ trong môi trường hợp sau:

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo
 • Bài 1 trang 79

  Lập phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm A(-1; 2) và

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 79

  Lập phương trình đường thẳng trong các Hình 34,35,36,37:

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 80

  Cho đường thẳng d có phương trình tham số là

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 80

  Cho đường thẳng d có phương trình tổng quát là: x - 2y – 5 = 0. a) Lập phương trình tham số của đường thẳng d. b) Tìm toạ độ điểm M thuộc d sao cho OM = 5 với O là gốc toạ độ. c) Tìm toạ độ điểm N thuộc d sao cho khoảng cách từ N đến trục hoành Ox là 3.

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 80

  Cho tam giác ABC, biết A(1; 3), B(-1;- 1), C(5 - 3). Lập phương trình tổng quát của: a) Ba đường thẳng AB, BC, AC; b) Đường trung trực cạnh AB; c) Đường cao AH và đường trung tuyến AM của tam giác ABC.

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 80

  Để tham gia một phòng tập thể dục, người tập phải trả một khoản phí tham gia ban đầu và phí sử dụng phòng tập.

  Xem chi tiết