Quảng cáo
 • Bài đọc 1: Chơi bán hàng

  Đọc khổ thơ 1, viết ngắn gọn câu trả lời của em. Bạn Thảo mua khoai bằng gì. Trò chơi của hai bạn kết thúc thế nào. Theo em, khổ thơ cuối nói lên điều gì. Nối các từ ngữ vào nhóm thích hợp. Viết tiếp câu giới thiệu (mẫu câu Ai là gì?)

  Xem lời giải
 • Bài đọc 2: Mít làm thơ

  Ai dạy Mít làm thơ? Khi Mít tặng thơ Biết Tuất, vì sao các bạn tỏ thái độ giận dỗi mít? Hãy viết 1 - 2 câu giúp đỡ Mít giải thích cho các bạn hiểu và không giận Mít. Theo lời Hoa Giấy, hai tiếng bắt vần với nhau là hai tiếng như thế nào? Gạch dưới những tiếng bắt vần với nhau trong câu thơ Mít tặng Biết Tuốt. Viết họ, tên 5 bạn học sinh tổ em theo thứ tự bảng chữ cái

  Xem lời giải
 • Quảng cáo

Gửi bài