Bài 27 trang 119 SGK Toán 7 tập 1

Nêu thêm một điều kiện để hai tam giác trong mỗi hình vẽ dưới đây là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh-góc- cạnh.

Quảng cáo

Đề bài

 Nêu thêm một điều kiện để hai tam giác trong mỗi hình vẽ dưới đây là hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh-góc- cạnh.

a) \(∆ABC= ∆ADC\) (h.86);

b) \(∆AMB= ∆EMC\) (h.87)

c) \(∆CAB= ∆DBA\). (h.88) 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết

a) Xét \(∆ABC\) và \( ∆ADC\) có:

+) \(AB=AD\) (giả thiết)

+) \(AC\) cạnh chung

Bổ sung thêm \(\widehat{BAC}=\widehat{DAC}\) thì \(∆ABC= ∆ADC\) (c.g.c)

b) Xét \(∆AMB\) và \(∆EMC\) có:

+) \(BM=CM\) (giả thiết)

+) \(\widehat {AMB} = \widehat {EMC}\) (giả thiết)

Bổ sung thêm \(MA=ME\) thì \(∆AMB= ∆EMC\) (c.g.c)

c) Xét \(∆CAB\) và \( ∆DBA\) có:

+) \(AB\) chung

+) \(\widehat {CAB} = \widehat {DBA}\;\left( { = {{90}^o}} \right)\)

Bổ sung thêm \(AC=BD\) thì \(∆CAB= ∆DBA\) (c.g.c)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close