Bài 30 trang 120 SGK Toán 7 tập 1

Trên hình 90, các tam giác ABC và A'BC có cạnh chung BC= 3cm cạnh chung BC = 3cm, CA=CA'= 2cm,

Quảng cáo

Đề bài

Trên hình 90, các tam giác \(ABC\) và \(A'BC\) có cạnh chung \(BC= 3cm\), \(CA=CA'= 2cm\), \(\widehat{ABC }=\widehat{A'BC }= 30^o\) nhưng hai tam giác đó không bằng nhau.

Tại sao ở đây không áp dụng trường hợp cạnh góc cạnh để kết luận \(∆ABC=∆A'BC?\) 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

Lời giải chi tiết

\(\widehat {ABC}\) không phải là góc xen giữa hai cạnh \(BC\) và \(CA\), \(\widehat {A'BC}\) không phải là góc xen giữa hai cạnh \(BC\) và \(CA'\).

Do đó không thể sử dụng trường hợp cạnh góc cạnh để kết luận \(∆ABC=∆A'B C.\)

(bởi vì để có 2 tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh thì góc bắt buộc phải xen giữa hai cạnh bằng nhau tương ứng đó) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close