Bài 25 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho ba điểm A, B, C trên đường tròn (O). Tiếp tuyến tại A cắt dây cung CB kéo dài tại điểm M.

Quảng cáo

Đề bài

Cho ba điểm A, B, C trên đường tròn (O). Tiếp tuyến tại A cắt dây cung CB kéo dài tại điểm M. Chứng minh: \(\widehat {AMC} = \widehat {ABC} - \widehat {ACB}\) .

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Góc ngoài bằng tổng hai góc trong không kề với nó.

+) Góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung cùng chắn cung thì bằng nhau.

Lời giải chi tiết

 

Xét tam giác ABM ta có \(\widehat {ABC} = \widehat {MAC} + \widehat {MAB}\) (góc ngoài bằng tổng hai góc trong không kề với nó).

Mà \(\widehat {MAB} = \widehat {ACB}\) (góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung cùng chắn cung AB)

\( \Rightarrow \widehat {ABC} = \widehat {MAC} + \widehat {ACB}\)

\(\Rightarrow \widehat {MAC} = \widehat {ABC} - \widehat {ACB}\) (đpcm).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài