Bài 30 trang 96 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Dựng tam giác ABC biết BC = 3cm

Quảng cáo

Đề bài

Dựng tam giác ABC biết BC = 3cm, \(\widehat A = {50^o}\), trung tuyến AM = 2 cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Dựng cung chứa góc 500 trên đoạn thẳng BC = 3cm.

- Gọi M là tung điểm của BC, dựng đường tròn \(\left( C \right)\) tâm M bán kính 2cm.

-  Xác định giao điểm của cung chứa góc 500 trên đoạn BC và đường tròn \(\left( C \right)\). Đó chính là đỉnh A của tam giác ABC.

Lời giải chi tiết

 

- Dựng \(BC = 3cm\).

- Vẽ đường trung trực d của \(BC = 3cm\).

- Vẽ tia Bu tạo với AB góc 500.

- Vẽ đường thẳng Bv vuông góc với Bu. Gọi I là giao điểm của Bv với d.

- Vẽ cung BmC, tâm I, bán kính IA sao cho cung này nằm ở nửa mặt phẳng bờ AB không chứa tia Au. Cung AmB được vẽ như trên là một cung chứa góc 500.

- Gọi M là trung điểm của BC, vẽ đường tròn \(\left( C \right)\) tâm M bán kính 2cm.

- Khi đó \(A = cung\,BmC \cap \left( C \right)\).

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài