Bài 24 trang 118 SGK Toán 7 tập 1

Vẽ tam giác ABC biết = 90 AB=AC=3cm. Sau đó đo các góc B và C.

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ tam giác \(ABC\) biết \(\widehat{A}= 90^o;AB=AC=3cm.\) Sau đó đo các góc \(B\) và \(C.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ tam giác \(ABC\) có \(\widehat A = {x^o};AC = a;AB = b\)

- Vẽ góc \(\widehat{xAy}={x^o}\)

- Trên tia \(Ax\) vẽ đoạn thẳng \(AB= b\),

- Trên tia \(Ay\) vẽ đoạn thẳng \(AC= a\),

- Vẽ đoạn \(BC\), ta được tam giác \(ABC\) phải dựng.

Lời giải chi tiết

Cách vẽ:

- Vẽ góc \(\widehat{xAy}={90^0}\)

- Trên tia \(Ax\) vẽ đoạn thẳng \(AB= 3cm\),

- Trên tia \(Ay\) vẽ đoạn thẳng \(AC= 3cm\),

- Vẽ đoạn \(BC\), ta được tam giác \(ABC\).

Ta đo các góc \(B\) và \(C\) ta được \(\widehat{B}= \widehat{C}={45^0}\) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close