Bài 23 trang 23 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức:

Quảng cáo

Đề bài

Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức: \(G\left( x \right) = 0,025{x^2}\left( {30 - x} \right)\), trong đó \(x\) là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân ( \(x\) được tính bằng miligam). Tính liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất và tính độ giảm đó.

Lời giải chi tiết

\(D = \left( {0; + \infty } \right)\)

\(G\left( x \right) = 0,75{x^2} - 0,025{x^3}\)

\(G'\left( x \right) = 1,5x - 0,075{x^2}\)

\(G'\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow x = 0\) hoặc \(x = 20\).

\(\eqalign{
& \mathop {\max G\left( x \right)}\limits_{x > 0} = G\left( {20} \right) = 100 \cr } \)

Vậy liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều nhất là \(20\) mg.

Khi đó, độ giảm huyết áp là \(100\).

Loigiaihay.com

 • Bài 24 trang 23 sách Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

  Cho parabol (P): y = x2 và điểm A (-3;0). Xác định điểm M thuộc parabol (P) sao cho khoảng cách AM là ngắn nhất và tìm khoảng cách ngắn nhất đó.

 • Bài 25 trang 23 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

  Một con cá hồi bơi ngược dòng để vượt một khoảng cách là 300km. Vận tốc dòng nước là 6 km/h. Nếu vận tốc bơi của con cá khi nước đứng yên là v (km/h) thì năng lượng tiêu hao của con cá trong t giờ được cho bởi công thức, trong đó c là một hằng số, E được tính bằng jun. Tìm vận tốc bơi của cá khi nước đứng yên để năng lượng tiêu hao là ít nhất.

 • Bài 26 trang 23 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

  Sau khi phát hiện một bệnh dịch, các chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất hiện bệnh nhân đầu tiên đến ngày thứ t là Nếu coi f là hàm số xác định trên đoạn thì được xem là tốc độ truyền bệnh( người/ngày) tại thời điểm t. a) Tính tốc độ truyền bệnh vào ngày thứ 5; b) Xác định ngày mà tốc độ truyền bệnh là lớn nhất và tính tốc độ đó; c) Xác định các ngày mà tốc độ truyền bệnh lớn hơn 600; d) Xét chiều biến thiên của hàm số f trên đoạn

 • Bài 27 trang 24 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

  Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau:

 • Bài 28 trang 24 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao

  Trong các hình chữ nhật có chu vi là 40cm, hãy xác định hình chữ nhật có diện tích lớn nhất.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close