Bài 21 trang 118 SGK Toán 9 tập 2

Giải bài 21 trang 118 SGK Toán 9 tập 2. Cái mũ của chú hề với các kích thước cho theo hình vẽ (h97).

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Cái mũ của chú hề với các kích thước cho theo hình vẽ (h97). Hãy tính tổng diện tích vải vẩn có để làm nên cái mũ (Không kể riềm, mép, phần thừa). 

                   

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Diện tích phần vải cần để làm mũ = Diện tích vành mũ + Diện tích của phần trên mũ 

= Diện tích hình vành khăn + Diện tích xung quanh hình nón.

+) Diện tích xung quanh của hình nón bán kính \(r\) và đường sinh \(l\) là: \(S_{xq}=\pi rl.\)

Lời giải chi tiết

Gọi \(S\) là diện tích vải cần có, \({S_{xq}}\) là diện tích xung quanh hình nón, \({S_{vk}}\) là diện tích hình vành khăn thì \(S = {S_{xq}} + {S_{vk}}\)

+ Đường kính đường tròn lớn là \(35cm\) nên bán kính đường tròn lớn là \(R = \dfrac{{35}}{2} = 17,5cm\)

Suy ra bán kính đường tròn nhỏ là \(r = 17,5 - 10 = 7,5cm\).

Với \(\pi  = 3,14\) ta có 

+ Diện tích hình vành khăn là \({S_{vk}} = \pi {R^2} - \pi {r^2} = \pi .17,{5^2} - \pi .7,{5^2} = 785c{m^2}\,\)

+ Hình nón có đường sinh \(l = 30cm\) và bán kính đáy \(r = 7,5cm\) nên có diện tích xung quanh là \({S_{xq}} = \pi rl = \pi .7,5.30 = 706,5c{m^2}\)

Vậy diện tích vải cần làm mũ là \(S = {S_{vk}} + {S_{xq}} = 785 + 706,5 = 1491,5c{m^2}\) .

Loigiaihay.com

Quảng cáo

 • Bài 22 trang 118 SGK Toán 9 tập 2

  Bài 22 trang 118 SGK Toán 9 tập 2

  Giải bài 22 trang 118 SGK Toán 9 tập 2. Hình 98 cho ta hình ảnh của một đồng hồ cát với các kích thước kèm theo (OA= OB).

 • Bài 23 trang 119 SGK Toán 9 tập 2

  Bài 23 trang 119 SGK Toán 9 tập 2

  Giải bài 23 trang 119 SGK Toán 9 tập 2. Viết công thức tính nửa góc ở đỉnh của một hình nón (góc a của tam giác vuông AOS- hình 99)

 • Bài 24 trang 119 SGK Toán 9 tập 2

  Bài 24 trang 119 SGK Toán 9 tập 2

  Giải bài 24 trang 119 SGK Toán 9 tập 2. Hình khai triển mặt xung quanh của một hình nón là một hình quạt, bán kính hình quạt đó là 16cm, số đo

 • Bài 25 trang 119 SGK Toán 9 tập 2

  Bài 25 trang 119 SGK Toán 9 tập 2

  Giải bài 25 trang 119 SGK Toán 9 tập 2. Hãy tính diện tích xung quanh của hình nón cụt biết hai bán kính đáy a,b (a

Gửi bài tập - Có ngay lời giải