Bài 2 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Cho tam giác đều ABC. Vẽ nửa đường tròn đường kính BC cắt AB và AC lần lượt tại D và E.

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác đều ABC. Vẽ nửa đường tròn đường kính BC cắt AB và AC lần lượt tại D và E. Hãy so sánh các cung sau: BD, DE, EC

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chứng minh tam giác OBD và OCE đều. Từ đó chứng minh \(\widehat {BOD} = \widehat {DOE} = \widehat {COE}\).

Lời giải chi tiết

 

Gọi O là trung điểm của BC.

Xét tam giác BDO có: \(\left\{ \begin{array}{l}OB = OD = R\\\widehat {OBD} = {60^0}\,\,\left( {gt} \right)\end{array} \right. \Rightarrow \Delta BDO\) đều \( \Rightarrow \widehat {BOD} = {60^0}\).

Chứng minh hoàn toàn tương tự ta chứng minh được tam giác OCE đều \( \Rightarrow \widehat {COE} = {60^0}\)

Do B, O, C thẳng hàng

\(\begin{array}{l} \Rightarrow \widehat {BOD} + \widehat {DOE} + \widehat {COE} = {180^0}\\ \Rightarrow \widehat {DOE} = {180^0} - \widehat {BOD} - \widehat {COE}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = {180^0} - {60^0} - {60^0} = {60^0}\\ \Rightarrow \widehat {BOD} = \widehat {DOE} = \widehat {COE}\end{array}\)

Nên cung BD = cung DE = cung EC.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close