Bài 7 trang 79 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu vào những thời điểm sau:

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là bao nhiêu vào những thời điểm sau:

a) 2 giờ               b) 8 giờ

c) 21 giờ              d) 7 giờ 30 phút

e) 9 giờ 20 phút

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đồng hồ được chia thành 12 phần, mỗi phần tương ứng với \(\dfrac{{{{360}^0}}}{{12}} = {30^0}\).

Lời giải chi tiết

Đồng hồ được chia thành 12 phần, mỗi phần tương ứng với \(\dfrac{{{{360}^0}}}{{12}} = {30^0}\).

a) Vào lúc 2h, kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là 2.300 = 600.

 

b) Vào lúc 8h, kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là 4.300 = 1200.

 

c) Vào lúc 21h, kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là 3.300 = 900.

 

d) Vào lúc 7h30, kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là 1,5.300 = 450.

 

e) Vào lúc 9h20, kim giờ và kim phút của đồng hồ tạo thành một góc ở tâm có số đo là \(5\dfrac{1}{2}{.30^0} = {165^0}\).

 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close