Bài 2 trang 64 SGK Lịch sử 5

Thông qua các bài Lịch sử ở lớp 4, lớp 5, cho biết vì sao nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước ?

Thông qua các bài Lịch sử ở lớp 4, lớp 5, cho biết vì sao nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước ?

GỢI Ý LÀM BÀI

Nhân dân ta giành thắng lợi trong công cuộc giữ nước và dựng nước vì những lí do:

- Nhân dân đoàn kết, dũng cảm, không quản khó khăn, gian khổ, có niềm tin vào chiến thắng tất yếu

- Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng 

- Sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân các nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới

>>Học trực tuyến các môn Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

  • Bài 1 trang 64 SGK Lịch sử 5

    Bài 1 trang 64 SGK Lịch sử 5

    Lập bảng thống kê các sự kiện tiêu biểu của lịch sử nước ta từ năm 1858 đến nay. Từ đó, em hãy chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất và giải thích tại sao lại chọn 5 sự kiện đó.

  • Bài 3 trang 64 SGK Lịch sử 5

    Bài 3 trang 64 SGK Lịch sử 5

    Viết một đoạn văn nói lên cảm nghĩ của em về công lao của Bác Hồ đối với lịch sử dân tộc.