Bài 2 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Động năng (tính bằng Jun) của một quả bưởi rơi được tính bằng công thức

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Động năng (tính bằng Jun) của một quả bưởi rơi được tính bằng công thức \(K = \dfrac{{m{v^2}}}{2}\) , với m là khối lượng của quả bưởi (kg), v là vận tốc của quả bưởi (m/s). Tính vận tốc rơi của quả bưởi nặng 1 kg tại thời điểm quả bưởi đạt được động năng là 32 J.

Lời giải chi tiết

Vận tốc rơi của quả bưởi nặng 1 kg tại thời điểm quả bưởi đạt được động năng 32J là:

\(K = \dfrac{{m{v^2}}}{2}\)

\(\Leftrightarrow {v^2} = \dfrac{{2K}}{m} = \dfrac{{2.32}}{1} = 64 \)

\(\Leftrightarrow v = 8\left( {m/s} \right)\)

Đáp số 8(m/s)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải