Bài 2 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Động năng (tính bằng Jun) của một quả bưởi rơi được tính bằng công thức

Quảng cáo

Đề bài

Động năng (tính bằng Jun) của một quả bưởi rơi được tính bằng công thức \(K = \dfrac{{m{v^2}}}{2}\) , với m là khối lượng của quả bưởi (kg), v là vận tốc của quả bưởi (m/s). Tính vận tốc rơi của quả bưởi nặng 1 kg tại thời điểm quả bưởi đạt được động năng là 32 J.

Lời giải chi tiết

Vận tốc rơi của quả bưởi nặng 1 kg tại thời điểm quả bưởi đạt được động năng 32J là:

\(K = \dfrac{{m{v^2}}}{2}\)

\(\Leftrightarrow {v^2} = \dfrac{{2K}}{m} = \dfrac{{2.32}}{1} = 64 \)

\(\Leftrightarrow v = 8\left( {m/s} \right)\)

Đáp số 8(m/s)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close