Bài 7 trang 39 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 2

Giải bài tập Vẽ đồ thị của các hàm số

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ đồ thị của các hàm số \(y = 2{x^2}\) và \(y =  - \dfrac{1}{4}{x^2}\) .

Lời giải chi tiết

Bảng giá trị:

\(x\)

\( - 2\)

\( - 1\)

0

1

2

\(y = 2{x^2}\)

8

2

0

2

8

\(y =  - \dfrac{1}{4}{x^2}\)

\( - 1\)

\( - \dfrac{1}{4}\)

0

\( - \dfrac{1}{4}\)

\( - 1\)

 

Vậy đồ thị hàm số \(y = 2{x^2}\) là 1 Parabol  đi qua các điểm có tọa độ là \(\left( { - 2;8} \right);\left( { - 1;2} \right);\left( {0;0} \right);\left( {1;2} \right);\left( {2;8} \right)\)

Đồ thị hàm số \(y =  - \dfrac{1}{4}{x^2}\) là 1 Parabol đi qua các điểm có tọa độ là \(\left( { - 2; - 1} \right);\left( { - 1; - \dfrac{1}{4}} \right);\left( {0;0} \right);\)\(\,\left( {1; - \dfrac{1}{4}} \right);\left( {2; - 1} \right)\)

 

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close