Bài 2 trang 27 SGK Lịch sử 5

Nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói” và “giặc dốt” ?

Quảng cáo

Đề bài

Nhân dân ta đã làm gì để chống lại “giặc đói” và “giặc dốt” ?

Lời giải chi tiết

*Chống lại "giặc đói":

- Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi cả nước lập "hũ gạo cứu đói", "ngày đồng tâm",... dành gạo cho dân nghèo.

- Chia đất cho nhân dân sản xuất

*Chống lại "giặc dốt": 

- Mở lớp" bình dân học vụ"

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close