Bài 2 trang 26 SGK Hình học 12

Tìm một hình tạo bởi các đa giác nhưng không phải là một đa diện.

Quảng cáo

Đề bài

Tìm một hình tạo bởi các đa giác nhưng không phải là một đa diện.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tính chất các đường của khối đa diện:

- Mỗi cạnh của đa giác nào cũng là cạnh chung của đúng hai đa giác.

Dễ thấy cạnh \(EF\) không thỏa mãn tính chất này nên hình không là khối đa diện.

Lời giải chi tiết

Ví dụ, hình sau được tạo bởi các đa giác nhưng không phải là một đa diện.

Vì \(EF\) là giao của hai đa giác \(ABCD\) và \(EFJI\) nhưng nó không phải là cạnh chung của hai đa giác đó.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close