Bài 2 trang 17 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Vì phân tử chỉ có liên kết đơn nên phản ứng đặc trưng của metan là

Quảng cáo

Đề bài

Vì phân tử chỉ có liên kết đơn nên phản ứng đặc trưng của metan là

A. phản ứng cháy.

B. phản ứng cộng.

C. phản ứng thế.

D. phản ứng trùng hợp.

Lời giải chi tiết

Vì phân tử chỉ có liên kết đơn nên phản ứng đặc trưng của metan là phản ứng thế.

Đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài