Bài 1 trang 17 Tài liệu Dạy - học Hoá học 9 tập 2

Giải bài tập Chọn câu đúng trong các câu sau:

Quảng cáo

Đề bài

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Metan có nhiều trong khí quyển.

B. Metan có nhiều trong mỏ khí, mỏ dầu, mỏ than.

C. Metan có nhiều trong nước biển.

D. Metan sinh ra trong quá trình thực vật bị phân hủy.

Lời giải chi tiết

Metan có nhiều trong mỏ khí, mỏ dầu, mỏ than.

Đáp án B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài