Bài 2 trang 13 SGK Đại số 10

Giải bài 2 trang 13 SGK Đại số 10. Trong hai tập hợp A và B dưới đây, tập hợp nào là con của tập hợp còn lại ? Hai tập hợp A và B có bằng nhau không ?

Quảng cáo

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong hai tập hợp \(A\) và \(B\) dưới đây, tập hợp nào là con của tập hợp còn lại? Hai tập hợp \(A\) và \(B\) có bằng nhau không?

LG a

\(A\) là tập hợp các hình vuông

\(B\) là tập hợp các hình thoi.

Phương pháp giải:

Nếu mọi phần tử của tập hợp A đều là phần tử của tập hợp B thì ta nói A là một tập hợp con của B và viết là: \(A \subset B\) (đọc là A chứa trong B).

Hai tập hợp bằng nhau: Khi \(A \subset B\) và \(B \subset A\) ta nói tập hợp A bằng tập hợp B và viết là: A = B

Lời giải chi tiết:

Mỗi hình vuông là một hình thoi (có một góc vuông).

Do đó \(A ⊂ B\)

Có những hình thoi không là hình vuông nên B ⊄ A.

Vậy \( A ≠ B\).

LG b

\(B = \left\{ n ∈ \mathbb N| n \text { là một ước của } 6\right\}\).

Lời giải chi tiết:

A = {n ∈ N | n là một ước chung của 24 và 30} = {1; 2; 3; 6}.

B = {n ∈ N | n là một ước của 6} = {1; 2; 3; 6}.

Ta thấy A ⊂ B và B ⊂ A nên A = B.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài 2. Tập hợp
Gửi bài