Bài 2 trang 119 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho đường tròn tâm O, bán kính 5 cm. Cho biết OA = 3 cm, OB = 4 cm, OC = 7cm, OD = 5 cm.

Quảng cáo

Đề bài

Cho đường tròn tâm O, bán kính 5 cm. Cho biết OA = 3 cm, OB = 4 cm, OC = 7cm, OD = 5 cm. Hãy cho biết mỗi điểm A, B, C, D nằm trong nằm trên hay nằm ngoài đường tròn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cho đường tròn \(\left( {O;R} \right)\) và điểm M.

+) Nếu \(OM < R \Rightarrow \) Điểm M nằm bên trong đường tròn.

+) Nếu \(OM = R \Rightarrow \) Điểm M nằm trên đường tròn.

+) Nếu \(OM > R \Rightarrow \) Điểm M nằm bên ngoài đường tròn.

Lời giải chi tiết

Ta có \(R = 5\,\,cm\).

+) Vì \(OA < R\,\,\left( {3 < 5} \right) \Rightarrow \) Điểm A nằm bên trong đường tròn.

+) Vì \(OB < R\,\,\left( {4 < 5} \right) \Rightarrow \) Điểm B nằm bên trong đường tròn.

+) Vì \(OC > R\,\,\left( {7 > 5} \right) \Rightarrow \) Điểm C nằm bên ngoài đường tròn.

+) Vì \(OD = R\,\,\left( {5 = 5} \right) \Rightarrow \) Điểm D nằm trên đường tròn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài