Bài 2 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một người quan sát đứng cách một tòa nhà khoảng 25 m. Góc nâng từ chỗ anh ta đứng đến nóc

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Một người quan sát đứng cách một tòa nhà khoảng 25 m. Góc nâng từ chỗ anh ta đứng đến nóc tòa nhà là \({36^o}\).

a) Tính chiều cao của tòa nhà ( làm tròn đến mét ).

b) Nếu anh ta dịch chuyển sao cho góc nâng là \({32^o}\) thì anh ta cách tòa nhà bao nhiêu mét ? Khi đó anh ta tiến lại gần hay ra xa tòa nhà ? ( Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để tính.

Lời giải chi tiết

a)

Chiều cao của tòa nhà khoảng \(25.\tan {36^o} \approx 18\) mét

b) Nếu anh ta dịch chuyển sao cho góc nâng là \({32^o}\) thì anh ta cách tòa nhà \(25.\tan {36^o}.\cot {32^o} \approx 29.07\)mét.

Khi đó anh ta tiến ra xa tòa nhà.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải