Bài 2 trang 104 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một người quan sát đứng cách một tòa nhà khoảng 25 m. Góc nâng từ chỗ anh ta đứng đến nóc

Quảng cáo

Đề bài

Một người quan sát đứng cách một tòa nhà khoảng 25 m. Góc nâng từ chỗ anh ta đứng đến nóc tòa nhà là \({36^o}\).

a) Tính chiều cao của tòa nhà ( làm tròn đến mét ).

b) Nếu anh ta dịch chuyển sao cho góc nâng là \({32^o}\) thì anh ta cách tòa nhà bao nhiêu mét ? Khi đó anh ta tiến lại gần hay ra xa tòa nhà ? ( Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai ).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để tính.

Lời giải chi tiết

a)

Chiều cao của tòa nhà là AC khoảng \(25.\tan {36^o} \approx 18\) mét

b) Nếu anh ta dịch chuyển sao cho góc nâng là \({32^o}\) thì anh ta cách tòa nhà \(25.\tan {36^o}.\cot {32^o} \approx 29.07\)mét > CB.

Khi đó anh ta tiến ra xa tòa nhà.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close